Ej betygsatta bedömningar/värderingar/betygssättningar
(Material som är inskickat av distansläraren)

Bedömningar/värderingar/betygssättningar av material som är inskickat av distansläraren

Detta är bedömningar/värderingar/betygssättningar av exempel på arbeten, som kan ingå i uppgiften som studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande ska göra innan de kan skicka in sina egna arbeten.

I normalfallet bör dessa bedömningar/värderingar/betygssättningar få ett betyg/omdöme av distansläraren.

Bedömningarna/värderingarna/betygssättningarna kommer att visa huruvida studenten/eleven/deltagaren/den lärande förstår uppgiften. De kan också ge distansläraren möjlig värdefull återkoppling som kan hjälpa denne att modifiera uppgiften om så är nödvändigt.

Dessutom så blir distanslärarens kommentarer då tillgängliga för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande. Kommentarerna kan innehålla värdefull vägledning när de ska förbereda sitt eget arbete i uppgiften.

Du måste inte sätta betyg på/avge omdömen om de här bedömningarna/värderingarna/betygssättningarna. Om Du väljer att INTE göra det så blir det fritt fram för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att skicka in sina arbeten utan fördröjning.

Rekommendationen är dock, i enlighet med argumentationen ovan, att Du som distanslärare sätter betyg på/avger omdöme åtminstone på ett urval av bedömningarna/värderingarna/betygssättningarna.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English