Ej betygsatta bedömningar/värderingar/betygssättningar
(Material som är inskickat av studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande)

Bedömning/värdering/betygssättning av material som är inskickat av studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande

Detta är de bedömningar/värderingar/betygssättningar på 'peer'-nivå som studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande har gjort angående varandras arbeten.

I normalfallet behöver Du som distanslärare INTE sätta betyg/avge omdömen om dessa.

Om man antar att varje inskickat arbete bedöms/värderas/betygssätts 5 gånger så kan systemet göra en rimlig uppskattning av studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes individuella prestationer angående detta.

När antalet bedömningar/värderingar/betygssättningar på 'peer'-nivå är lågt kan distansläraren vilja sätta betyg på/avge omdömen om dessa. Alla sådana betyg/omdömen kan tas med i underlaget för beräkning av slutbetygen/de slutliga omdömena.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English