Bedömningar/värderingar/betygssättningar som inte har fått ett betyg/omdöme

Normalt sett så utgörs en viss mindre del av studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes slutbetyg/omdömen av betygsunderlag utifrån deras bedömningar/värderingar/betygssättningar. Betygssättningen av dessa bedömningar/värderingar/betygssättningar görs i bakgrunden av av Workshop-modulen. Givet den förutsättningen att en inskickad uppgiftslösning blid bedömd/värderad/betygssatt tre eller fler gånger som kan modulen göra en rimlig uppskattning av varje enskild bedömnings/värderings/betygssättnings "värde". (De inskickade uppgiftslösningar som bara har bedömts/värderats/betygssatts en eller två gånger får det maximala betyget/omdömet för "Betyg/omdöme för betygssättning" I och med att den här processen för betygsättning genomförs med regelbundna intervaller så kommer antalet bedömningar/värderingar/betygssättningar som inte har fått ett betyg/omdöme i normalfallet att vara noll.

Den här länkens funktion är att framtvinga en förnyad beräkning av "Betygen/omdömena för betygssättning", alltså de betyg/omdömen som ges för bedömning/värdering/betygssättning. Som distanslärare kan Du ha intresse av att göra det om något av dessa alternativ har ändratas:

  1. Alternativet "Jämförelse av bedömningar/värderingar/betygssättningar"
  2. Den viktning som har givits till distanslärarens bedömningar/värderingar/betygssättningar.

Om Du klickar på den här länken så visas omedelbart "Betygen/omdömena för betygssättning" i uppdaterat skick. Detta återspeglar de aktuella värdena för dessa parametrar.
Den här förnyade beräkningen behöver inte göras inte p.g.a. att Du ändrar på andra inställningar i Workshop-uppgiften än de som beskrivs ovan.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English