Viktning av distanslärarens bedömningar/värderingar/betygssättningar

Det här alternativet, vanligtvis inställt till 1, kan antingen användas till att "koppla bort" alla bedömningar/värderingar/betygssättningar som distansläraren har gjort, att ge dem samma viktade värde som studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes eller ett högre värde än dessas.

Det normala värdet för det här alternativet är 1. Det ger dem samma viktade värde som studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes.

Det kan finnas situationer när det är nödvändigt att korrigera studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes bedömningar/värderingar/betygssättningar eftersom som kan finnas tendenser till att de ligger för högt eller för lågt. Om de t.ex. verkar ligga för lågt så kan man öka värdet av distanslärarens bedömningar/värderingar/betygssättningar till t.ex. lika många som antalet studenter/elever/deltagare/lärande.

Du kan när som helst ändra det här värdet.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English