Visning av distanslärarens betyg/omdömen

I anslutning till en uppgift som betygsätts/får ett omdöme på 'peer'nivå kan Du som distanslärare göra Dina kommentarer och betyg/omdömen tillgängliga för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande. Om Du så önskar så kan Du visa dessa efter uppgiftens stoppdatum/tid, eller senare, om betygen/omdömena inte är tillgängliga då.

Dina kommentarer och betyg/omdömen kan mycket väl hjälpa studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande när de ska göra sina bedömningar/värderingar/betygssättningar av andras arbeten på 'peer'nivå.

Lägg märke till att även när betygssättning/omdömen på 'peer'-nivå görs anonymt, så kommer alltid Dina betyg/omdömen som distanslärare att visas med Ditt namn och, i förekommande fall, med bilder på dem.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English