Exempel på ett formulär för bedömning/ värdering/ betygssättning

Den här sidan visar detaljerna i det formulär som distansläraren använder för att sätta betyg på/ avge omdöme om Din uppgift.

I en upppgift som bedöms/ värderas/ betygssätts på 'peer'-nivå kommer Du och de andra kursen själva att sätta betyg på/ avge omdömen om inskickade arbeten.

Lägg märke till att även om Du kan ändra betygen/ omdömena i det här formuläret så sparas INTE dessa ändringar. Detta är bara ett exempel på ett formulär.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English