Dölj visning av betyg/ omdömen

Det här alternativet kan Du använda i en Workshop-uppgift där det krävs att studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande kommer överens om varje bedömning/ värdering/ betygssättning.

Standardvalet innebär att den student/ elev/ deltagare/ lärande, vars arbete blir bedömt/ värderat/ betygssatt, får se både kommentarerna och betygen/omdömena i bedömningarna/ värderingarna/ betygssättningarna på 'peer'-nivå.

Detta kan leda till fler diskussioner än om alternativet är avaktiverat och bedömningarna/ värderingarna/ betygssättningarna visas utan betyg/omdömen.

Om Du väljer alternativet att dölja betygen/ omdömena i bedömningarna/ värderingarna/ betygssättningarna på 'peer'-nivå så kommer dessa att visas först när man har nått en överenskommelse.

Denna överenskommelse kommer då naturligtvis bara att gälla kommentarerna. Om dessa kommentarer inte på ett rimligt sätt stämmer överens med betygen/omdömena så kan den student/ elev/ deltagare/ lärande, vars arbete blir bedömt/ värderat/ betygssatt, vända sig till sin/a distanslärare.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English