Självbedömning

I en Workshop-uppgift kan Du som alternativ ta med studentens/ elevens/ deltagarens/ en lärandes eget arbete i den uppsättning arbeten som var och en ska bedöma/ värdera/ betygssätta.

Detta innebär att, om det antal arbeten som var och en ska bedöma/ värdera/ betygssätta är '5', då kommer var och en att få bedöma/ värdera/ betygssätta '6' arbeten, varav ett är det egna arbetet.

Om alternativet är ställt till '0' och alternativet 'självbedömning' är aktiverat då blir det en självbedömd uppgift.

Du kan, som distanslärare, välja att antingen ta med Dina egna betyg /omdömen eller inte.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English