Upprepad inskickning av uppgifter

Standardvalet innebär att studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande bara kan skicka in en och samma uppgift EN gång.

Om Du aktiverar det här alternativet kommer de att kunna skicka in mer än ett arbete till den uppgiften. Detta kan vara bra om Du vill uppmuntra dem att prestera bättre med hjälp av en iterativ (återkommande, upprepande) process.

Bedömningen/ värderingen/ betygssättningen av inskickade arbeten tilldelas studenterna/ eleverna/ deltagarna/de lärande på grundval av det antal bedömningar/ värderingar/ betygssättningar en uppgift har fått.

Det innebär att nya inskickade arbeten från någon sannolikt blir kandidater för bedömning/ värdering/ betygssättning på 'peer'-nivå.

Dock, om en student/ elev/ deltagare/ lärande skickar in ett antal arbeten i snabb följd så är det lika stor chans att vilket som helst av dem blir bedömt/ värderat/ betygssatt.

Uppgiften prioriterar INTE den senast inskickade arbetet.

När Du beräknar slutbetygen/ de slutliga omdömena så används det inskickade arbete som har fått det högsta betyget/ omdömet. Med det högsta betyget/omdömet menas här den viktade kombinationen av distanslärarens betyg/ omdöme och och betyget/ omdömet på 'peer'-nivå, om båda två finns tillgängliga.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English