Publicera lärarens betyg

Publiceringen av(distans)lärarens bedömningar/ värderingar (och betyg/ omdömen) kan skjutas upp till detta datum. Som standard som är detta datum inställt till det datum och klockslag då Workshop-uppgiften skapades. Om Du inte ändrar detta datum då kommer lärarens ställningstaganden att bli offentliga en kort tid efter det att uppgifterna är gjorda (efter ca en halvtimme "maxeditingtime"). Genom att göra den här inställningen kan Du som (distans)lärare skjuta upp publiceringen, t.ex. till det slutdatum då Workshop-uppgiften ska vara genomförd.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English