Nivå på tilldelningen av uppgifter att bedöma/ värdera/ betygssätta på 'peer'-nivå

Denna nivå avgör huruvida tilldelningen av bedömningarna/ värderingarna/ betygssättningarna på 'peer'-nivå till klassen är balanserad eller i nte.

Här syftar termen 'balanserad' på antalet gånger som varje inskickat arbete har tilldelats någon för bedömning/ värdering/ betygssättning.

När alternativet 'Tilldelningsnivån' är inställt till '0' så kommer alla inskickade arbeten att tilldelas någon lika många gånger, dvs tilldelningen är balanserad.

När Nivån är inställd på '1' då kan några av de inskickade arbetena bli tilldelade fler gånger än andra (och dessa andra förstås färre gånger). Då blir tilldelningen obalanserad. På samma sätt är det så att om Nivån är inställd på '2'. Då är det tillåtet med en ännu större obalans.

Det bästa vore om alla bedömningar/ värderingar/ betygssättningar på 'peer'-nivå vore balanserade. Tyvärr innebär det att några studenter/ elever/ deltagare/ lärande inte kommer att få tillgång till alla de arbeten som de ska bedöma/ värdera/ betygssätta förrän EFTER det att den siste har skickat in sitt arbete.

När Nivån är inställd på '1' så kommer de flesta att upptäcka att de har tillgång till alla arbeten som de ska bedöma/ värdera/ betygsätta och de behöver INTE vänta på sent inskickade arbeten. Om Nivån är inställd på '2' så blir det ännu mer sällan som någon behöver vänta.

Alltså, om antalet bedömningar/ värderingar/ betygssättningar på 'peer'-nivå i en Workshop-uppgift är inställt till '5' och om det inte spelar någon roll om några av de inskickade bidragen bedöms/ värderas/ betygsätts 4, 5 eller 6 gånger, så kommer uppgiften att 'flöda' bättre och smidigare och studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande kommer inte att behöva vänta så länge (om alls) på att andra ska skicka in arbeten om nivån på tilldelningen av uppgifter att bedöma/ värdera/ betygssätta har ändrats från det standardmässiga förvalet NOLL till ETT.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English