Antal bedömare/värderare/betygssättare på 'peer'-nivå

En uppgift som får ett betyg/omdöme på 'peer'-nivå kommer i normalfallet att bedömas/värderas/betygssättas av 3 till 8 personer.

Det innebär att varje student/elev/deltagare/lärande kommer att få i uppgift att sätta betyg på/avge omdömen om så många arbeten (3--8) som andra studenter/elever/deltagare/lärande har producerat.

Ju större uppgiften är (till innehållet), desto mindre bör antalet vara. Annars blir det för mycket arbete för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande.

Var och en av dem bör dock få se tillräckligt många exempel för att få insikt om vad som är skillnaden mellan ett välgjort och ett mediokert arbete. För att det ska vara möjligt att, på ett meningsfullt sätt, bedöma/värdera/betygsätta studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes prestationer avseende att sätta betyg/avge omdömen så är det dessutom bättre ju större antalet är. Du får knappast ett giltigt utfall om var och en bara sätter betyg på/avger omdöme om tre, fyra arbeten.

Om det finns tillräckligt många inskickade arbeten (tio eller fler) kommer systemet att se till att var och en får tillgång till åtminstone ett 'bra' och åtminstone ett 'svagt' arbete. Detta kan emellertid bara ske om Du som distanslärare har satt betyg på/avgivit omdömen om arbetena INNAN Du ser till att studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande får i uppgift att bedöma/värdera/betygssätta dem på 'peer'-nivå.

Som distanslärare behöver Du dock INTE sätta betyg på/avge omdömen om alla inskickade arbeten. Det räcker med ett urval. Din betyg/omdömen behöver INTE heller vara slutbetyg/slutliga omdömen. Preliminära sådana duger bra.Lägg dock märke till att om alternativet 'Visa distanlärarens betyg' är aktiverat så kommer dessa att visas för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande när fasen för inskickning av arbeten är slut.

Antalet bedömare/värderare/betygssättare på 'peer'-nivå kan vara '0'. Isåfall blir det antingen en uppgift för självbedömning, om det alternativet är aktiverat, eller en vanlig lärarbedömd uppgift.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English