Antal kommentarer, komponenter, skalor eller kriterier

Det antal som Du anger här avgör hur många delar som ska användas i bedömningarna/ värderingarna/ betygssättningarna. Beroende på vilken typ av strategi för betygsättning/ omdö men som Du har valt så anger det här antalet hur många kommentarer, komponenter, skalor eller kriterier som ska ingå.

I normalfallet handlar det om 5 till 15 delar. Vilket det faktiska antalet blir beror på hur stor och komplex uppgiften är.

Alla bedömningar/ värderingar/ betygssättningar har ett utrymme för 'Allmänna kommentarer'. För en 'Inte betygssatt' uppgift innebär antalet som Du anger här hur många utrymmen för kompletterande kommentarer det ska finnas. Du kan ange det till '0' och isåfall så finns det bara plats för en kommentar som kan ingå i bedömningen/ värderingen/ betygssättningen.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English