Antal bedömningar/ värderingar/ betygssättningar av distanslärarens exempel

Detta antal bestämmer huruvida studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande har fått i uppgift att bedöma/ värdera/ betygssätta några av distanslärarens exempel på uppgiftslösningar innan de skickar in sina egna arbeten.

Om det inte är (0) då måste varje student/ elev/ deltagare/ lärande bedöma/ värdera/ betygssätta så många arbeten.

De kan inte skicka in sina arbeten förrän dessa bedömningar/ värderingar/ betygssättningar har gjorts.

Som distanslärare kan Du, om Du så önskar, sätta betyg på dessa bedömningar/ värderingar/ betygssättningar och använda dessa betyg/omdömen i studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes slutbetyg/slutliga omdömen.

Alla eventuella kommentarer från distansläraren visas för studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande.

Distanslärarens 'betyg på betygsättningen' visas dock inte för studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande förrän efter det att stoppdatumet/tiden för inskickning av arbeten har gått ut.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English