Antal bedömningar/ värderingar/ betygssättningar av studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes inskickade bidrag

Detta antal bestämmer huruvida studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande har fått i uppgift att bedöma/ värdera/ betygssätta andra studenters/ elevers/deltagares/ lärandes arbeten. Om det inte är (0) då får varje student/ elev/ deltagare/ lärande ett erbjudande om att bedöma/ värdera/ betygssätta så många arbeten.

Efter bedömningen/ värderingen/ betygssättningen så kan den som har åstadkommit arbetet se kommentarerna och eventuellt det betyg/omdöme på 'peer'nivå som denne har fått.

(Denna bedömnings-/ värderings-/ betygsättningsprocess kan vara iterativ (återkommande, upprepande) beroende på vilket alternativ som har valts för 'Godkänn bedömning/ värdering/ betygssättning'.

Som distanslärare kan Du även (om Du så vill) sätta betyg på/avge omdöme om dessa bedömningar/ värderingar/ betygssättningar och dessa betyg/omdömen kan Du använda för att beräkna slutbetygen/ de slutliga omdömena.

Om det finns kommentar och betyg/omdömen av distansläraren så visas de för den aktuelle studenten/ eleven/ deltagaren/ läranden.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English