Ta med distanslärarens betyg/omdömen

Det här alternativet låter Dig bestämma att distanslärarens bedömning/ värdering/ betygssättning av de inskickade uppgifterna ska ingå som om de vore sådana på 'peer'-nivå. Om detta alternativ är satt till 'Ja' så vägs distanslärarens ord in två gånger. Först som distanslärarens eget och sedan på 'peer'-nivå.

Distansläraren kan ha intresse av en sådan lösning om:

  1. antalet bedömare/ värderare/ betygssättare på 'peer'-nivå är lågt.
  2. om dessa verkar visa mycket bias eller brist på reliabilitet.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English