Självbedömning av uppgifter

Ett alternativ som Du som distanslärare kan använda Dig av, är att Du, i en uppgift som ska bedömas/ värderas/ betygssättas på 'peer'-nivå, låter var och en bedöma/ värdera/ betygssätta även sin egen insats.

Om antalet bedömare/ värderare/ betygsättare är satt till '0' så blir det en helt självbedömd uppgift. Du kan som ett alternativ fortfarande lägga till distanslärarens bedömning.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English