Att sätta betyg på/avge omdömen om studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes inskickade uppgifter.

I normalfallet kommer Du som distanslärare att vilja bedöma/ värdera/ betygssätta de arbeten som studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande skickar in. Dessa betyg/omdömen visas för dem och bör fungera som återkoppling på deras arbete.

Dessa betyg/omdömen kan Du använda på två sätt när slutbetygen/ de slutliga omdömena ska beräknas.

  1. Betyget/omdömet i sig självt kan användas som en (viktad) komponent i slutbetyget/det slutliga omdömet.

  2. Dessa betyg/omdömen kan läggas in som en del av bedömningen/ värderingen/ betygssättningen på 'peer'-nivå. Där kan de fungera som en 'dämpande' faktor, om det verkar som om denna ligger för högt eller för lågt.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English