En uppgift som betygssätts/får ett omdöme på 'peer'-nivå

Detta visar de betyg/omdömen och kommentarer som lämnats för det inskickade arbetet.

Om Du så önskar så kan Du besvara den här bedömningen/värderingen/betygssättningen och välja att inte acceptera den - på det här stadiet.

Om så är fallet - var då snäll och skriv in Ditt svar i textboxen längst ner på sidan. Förklara där varför Du inte är nöjd med denna bedömning/värdering/betygssättning.

Klicka sedan på knappen längst ner på sidan och välj 'Nej' på frågan om Du är nöjd.

Om Du å andra sidan är nöjd så klickar Du på knappen 'Ja'.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English