Betyget/ omdömet för den inskickade uppgiftslösningen.

Det här värdet avgör det maximala betyg/ omdöme som en inskickad uppgiftslösning kan få.

Det övergripande betyget/ omdömet för Workshop-uppgiften är summan av (medel)-betyget/ omdömet för studentens/ elevens/ deltagarens/ den lärandes:

  1. bedömningar/ värderingar/ betygssättningar
    och betyget/omdömet för
  2. deras inskickade uppgiftslösning/ar.

Alltså, om det (maximala) betyget/omdömet för bedömningar/ värderingar/ betygssättningar är angivet till 30 och för inskickade uppgiftslösning/ar till 70 då kommer det maximala övergripande betyget/ omdömet för hela Workshop-uppgiften att vara 100.

Du kan när som helst ändra det här värdet och effekterna av detta framgår omedelbart av de betyg/ omdömen som visas.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English