Slutbetygen - de slutliga omdömena

Tabellen på den här skärmen listar slutbetygen/de slutliga omdömena och visar hur underlaget för dem presenteras för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande. Om det saknas värden i tabellen så kan Du 'backa' och lägga till dem. Faktum är att det finns två sätt att göra justeringar.

  1. Om en distanslärares betyg/omdömen behöver kompletteras så kan arbetet bedömas/värderas/betygssättas genom att man går till distanslärarens skärm för att administrera uppgifter och klickar på länken 'Inskickade bidrag som ska bedömas/värderas/betygsättas'.

    När Du har gjort det så ska Du gå tillbaka till Fas 3 och göra en förnyad beräkning av slutbetygen/de slutliga omdömena. På liknande sätt kan alla bedömningar/värderingar/betygssättningar som inte har fått ett betyg/omdöme få det via skärmen för administration.

  2. Om Du önskar använda ett annat schema för viktningen så bör Du flytta uppgiften tillbaka till Fas 3 och klicka på länken 'Beräkna slutbetyg/omdöme'. Då läggs den nya viktningen in.

    När betygen/omdömena har räknats om bör Du flytta uppgiften till Fas 4 så att de nya betygen/omdömena blir tillgängliga.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English