Att redigera en kommentar

Liksom med andra typer av bidrag så finns en kort tidsperiod då Du får ändra/redigera/lägga till saker till Dina kommentarer. Din kommentar till bedömningen/värderingen/betygssättningen visas inte förrän denna tidsperiod har gått ut.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English