Vad som ingår i slutbetyget/slutomdömet

Tabellen på den här sidan visar Ditt slutbetyg/slutomdöme och vad det grundar sig på. I slutbetyget/slutomdömet kan det ingå tre möjliga komponenter:

  1. Distanslärarens bedömning/värdering/betygssättning av det arbete som Du har skickat in.
  2. Genomsnittet av "peer"- bedömningarna/värderingarna/betygssättningarna av det arbete som Du har skickat in.
  3. Ett betyg/omdöme för det Du har presterat i fasen för bedömning/värdering/betygssättning. Detta baserar sig på:
    • a) huruvida Dina bedömningar/värderingar/betygssättningar låg för högt eller för lågt jämfört med medel för de andra lärande (detta kallas för bias).
    • b) huruvida Dina bedömningar/värderingar/betygssättningar följer (ett medel av) de bedömningar/värderingar/betygssättningar som givits av de andra lärande (detta kallas reliabilitet) och
    • c) på kvaliteten på de kommentarer som Du har lämnat på de andra arbetsinsatser som Du har bedömt/värderat/betygssatt. Detta bedöms/värderas/betygssätts av distansläraren.

De här tre bedömningarna/värderingarna/betygssättningarna viktas med faktorerna 1:2:3 för att få fram en övergripande bedömning/värdering/betygssättning. M a o så har distanslärarens bedömningar/värderingar/betygssättningar av kommentarerna fått samma vikt som bias- och reliabilitetsfaktorerna tillsammans.

De här tre komponenterna kan viktas som lämpliga för uppgiften. Dessa viktningar visas i den mindre tabellen.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English