Bedömning/värdering/betygssättning av en distanslärares exempel

Efter det att distansläraren har skickat in exemplen så är det bra ur dennes synvinkel att kunna bedöma/värdera/betygssätta dessa, även om det bara är delvis.

Dessa bedömningar/värderingar/betygssättningar är bara till för distansläraren. De visas INTE för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande under någon fas av uppgiften. De är emellertid bra att ha när distansläraren tittar på studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes bedömningar/värderingar/betygssättningar av exemplen.

Distansläraren kan nämligen se sina egna och deras bedömningar/värderingar/betygssättningar på samma sida. Denna extra möjlighet kan påminna en om de framträdande poänger som man vill visa med exemplet.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English