Anonym betygssättning

En uppgift som betygssättas/får ett omdöme anonymt på 'peer'-nivå. I det här fallet så visas inte namnen (eller några foton) på de som har satt betyget/avgivit omdömet. Det enda som används för att identifiera de arbetsinsatser som betygssätts är (fil)namnet på det inskickade bidraget.

När detta inte sker anonymt så visas uppgifterna - namn (och foton)- på dem som skickat in uppgiften. Detta kan leda till bias (subjektivitet) i betygssättningen/omdömena.

Lägg märke till att när lärarens betyg/omdömen visas för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande så sker det aldrig anomymt.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English