Att komma överens om bedömning/värdering/betygssättning

En uppgift i Workshop kan ha någon/några av följande egenskaper:

 1. I fasen för inskickning- och bedömning/ värdering/ betygssättning när studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande ser de bedömningar/ värderingar/ betygssättningar som andra studenter/ elever/ deltagare/ lärande har gjort så förekommer ingen återkoppling från de studenter/ elever/ deltagare/ lärande som har skickat in uppgiften till de studenter/ elever/ deltagare/ lärande som har gjort bedömningen/ värderingen/ betygssättningen.

  Det kan förekomma återkoppling från distansläraren om denne väljer att betygsätta/ avge omdömen om studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes bedömningar/ värderingar/ betygssättningar och då kommer lärarens betyg/ omdömen att vara tillgängliga både för de studenter/ elever/ deltagare/ lärande som har skickat in uppgiften och för dem som har gjort bedömningen/ värderingen/ betygssättningen.

  Det kan dock för varje enskild uppgift bara förekomma envägs-återkoppling på 'peer'-nivå.

 2. I fasen för inskickning- och bedömning/ värdering/ betygssättning ser studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande de bedömningar/ värderingar/ betygssättningar som andra studenter/ elever/ deltagare/ lärande har gjort och de kan kommentera dessa bedömningar/ värderingar/ betygssättningar.

  De kan hålla med om eller ha avvikande uppfattningar om dessa bedömningar/ värderingar/ betygssättningar. De kan hålla med om eller ha avvikande uppfattningar om bedömningarna/ värderingarna/ betygssättningarna på 'peer'-nivå. Om de håller med om bedömningen/ värderingen/ betygssättningen då står den sig och räknas in i de slutliga beräkningarna när man ska fastställa det 'peer'-betyg/ omdöme som en enskild uppgift har fått.

  Om de däremot har en avvikande uppfattning så får den som har gjort bedömningen/ värderingen/ betygssättningen en möjlighet att revidera den. Denna upprepade process för att revidera och söka samförstånd fortsätter tills man har nått en överenskommelse eller till man kommer fram till ett stoppdatum/tid.

  En bedömning/ värdering/ betygssättning som man ännu inte har kommit överens om används inte i de slutliga beräkningarna. Detta innebär tvåvägs-återkoppling på 'peer'-nivå för varje enskild uppgift.

Om Du väljer det andra arbetssättet så finns alternativet att avaktivera visningen av betyg/ omdömen. Det gör Du via 'Dölj betyg/omdömen' och då visas bara kommentarerna till bedömning/ värdering/ betygssättning för den student/ elev/ deltagare/ lärande vars arbete blir bedömt/ värderat/ betygssatt.

Betygen/omdömena visas bara efter det att man har kommit fram till en överenskommelse (enbart angående kommentarerna). Lägg märke till att detta alternativ bara fungerar när en överenskommelse om bedömning/ värdering/ betygssättning är obligatorisk.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English