Att lägga till en kommentar

Du kan lägga till kommentarer till en bedömning/ värdering/ betygssättning för att:

  1. Lägga till en fördjupande förklaring eller ett tydliggörande till bedömningen/ värderingen/ betygssättningen (tilläggen görs av den lärande som bedömde/ värderade/ betygssatte arbetsinsatsen);
  2. Ställa frågor om påståenden i bedömningen/ värderingen/ betygssättningen (frågar gör den lärande vars arbetsinsats har bedömts/ värderats/ betygssatts);
  3. Försöka lösa problem som kan ha uppstått under diskussionen om bedömningen/ värderingen/ betygssättningen (leds av läraren)

Syftet med kommentarerna är att försöka att antingen nå en överenskommelse om den aktuella bedömningen/ värderingen/ betygssättningen eller att övertala bedömaren att ompröva sin bedömning/ värdering/ betygssättning. Denna diskussion bör föras på ett förnuftigt sätt ;-).

Om bedömningen av arbetsinsatsen omprövas så räknas de gamla kommentarerna inte in och visas inte längre i den nya bedömningen/ värderingen/betygssättningen.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English