Journaler

Den här modulen är en mycket viktig aktivitet för reflektion. Distansläraren ger studenten/eleven/deltagaren/den lärande i uppgift att reflektera över ett visst ämne och denne kan redigera och utveckla sitt svar med tiden. Svaret är privat och det är bara distansläraren som kan se det och som kan erbjuda återkoppling och ett betyg/omdöme för varje bidrag till journalen.

Det är vanligen en bra idé att ha en sådan här aktivitet varje vecka.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English