Individers svarsreaktioner på varje del

Den här tabellen visar hur varje användare gav respons (svarade) på varje fråga i vart och ett av deras försök på testet.

Responserna är färgkodade enligt följande:

 • Korrekt svar
 • Ej avgivna svar
 • Felaktiga svar
 • resultat i % (tips, ledtrådar, kontroller av svar)

  • Resultat är det procentuella resultatet för den här frågan
  • Tips är det antal tips som har efterfrågats
  • Ledtrådar indikerar huruvida l några ledtrådar har visats (=1) eller inte (=0)
  • Kontroller av svar är det antal kontroller som har genomförts i den här frågan. Ett värde på "-1" betyder att användaren har klickat på knappen "Visa svar".
  • Avdrag är det antal avdrag som har gjorts för den här frågan

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English