Att numrera kapitel

Det finns ett antal fördefinierade sätt att numrera:

Inget - kapitel och undertitlar formatteras inte alls, använd det om Du vill definiera Dina egna sätt att numrera. T.ex. bokstäver: I titlar på kapitel av typen "Första kapitlet", "A.1 några underavdelningar",...

Siffror - kapitel och undertitlar numreras (1, 1.1, 1.2, 2, ...)

Punkter - undertitlar har indrag och visas med punkter.

Indrag - undertitlar har indrag.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English