Att importera

Du kan importera en enskild HTML-fil eller varje HTML-fil i en katalog.

Relativa länkar konverteras till absoluta länkar för kapitel. Bilder, Flash och Java länkas också om.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English