Att redigera ett kapitel

Försök att använda korta titlar på kapitel.

Den maximala nivån på underkapitel är två.

Om Du stöter på problem när Du använder WYSIWYG HTML-redigeraren, så kan Du försöka att byta till en annan webbläsare (som Mozilla Firefox) eller stänga av redigeraren helt och hållet i Din profil.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English