Mall för ämnes/klassrum
(Mall hel kurs)

Den här mallen kan du importera och då får du alla de delar som ska vara med i kursen. När du väljer kursen ska du bara komma ihåg att bara ta med de böcker som du har behov av.

Betygsbokens alla rubriker följer med automatiskt.