Kurskategorier

Förskoleklass 
 TemaSummering
 FörmiddagspassSummering
 EftermiddagspassSummering
Årskurs 1 
 NO åk 1 LÅ 12-13
 Teknik åk 1 LÅ 12-13
 SO åk1Summering
 Engelska åk1Summering
 Livskunskap åk1Summering
 Bild åk1Summering
 Matematik åk 1Summering
 Svenska åk 1 lå 12-13Summering
 Idrott åk 1Summering
 Tema LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
Årskurs 2 
 Naturorienterande ämnen åk 2 LÅ 12-13Summering
 Engelska åk 2 LÅ 12-13Denna kurs tillåter gäster.Denna kurs kräver en kursnyckel
 Idrott och hälsa åk 2 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Matematik åk 2 LÅ 12-13Denna kurs tillåter gäster.Denna kurs kräver en kursnyckel
 Musik åk 2 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Samhällsorienterande ämnen åk 2 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Svenska åk 2 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Tema / Svenska, SO, NO, teknik, bild åk 2 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
Årskurs 3 
 Bild åk 3 LÅ 12-13
 Engelska åk 3 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Idrott och hälsa åk 3 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Matematik åk 3 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Musik åk 3 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Naturorienterande ämnen åk 3 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Samhällsorienterande ämnen åk 3 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Slöjd åk 3 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Svenska åk 3 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Tema / Svenska, SO, NO, teknik, bild åk 3 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
Årskurs 4 
 Bild åk 4 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Engelska åk 4 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Idrott och hälsa åk 4 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Matematik åk 4 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Musik åk 4 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Naturorienterande ämnen åk 4 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Religion åk 4 LÅ 12-13
 Samhällskunskap åk 4 LÅ 12-13
 Slöjd åk 4 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Svenska åk 4 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Tema åk 4 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
Årskurs 5 
 Bild åk 5 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Engelska åk 5 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Idrott och hälsa åk 5 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Kemi åk 5 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Matematik åk 5 LÅ 12-13 Denna kurs kräver en kursnyckel
 Musik åk 5 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Samhällskunskap åk 5 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Slöjd åk 5 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Svenska åk 5 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Tema åk 5 LÅ 12-13 Denna kurs kräver en kursnyckel
Årskurs 6 
 Bild åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Biologi åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Engelska åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Franska åk 6 LÅ 12-13
 Geografi åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Hem- och konsumentkunskap åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Historia åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Idrott och hälsa åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Kemi åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Konstnärlig rapport åk 6 LÅ 12-13
 Matematik åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Musik åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Religion åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Samhällskunskap åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Skriftlig rapport åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Slöjd åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Spanska åk 6 LÅ 12-13
 Svenska åk 6 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Tyska åk 6 LÅ 12-13
Årskurs 7 
 Teknik åk 7 LÅ 12-13
 Bild åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Biologi åk7 LÅ 12-13
 Engelska åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Franska åk 7 LÅ 12-13
 Fysik åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Geografi åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Hem- och konsumentkunskap åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Historia åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Idrott och hälsa åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Kemi åk 7 LÅ 12-13
 Matematik åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Musik åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Religion åk 7 LÅ12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Samhällskunskap åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Skriftlig rapport åk 7 LÅ 12-13
 Slöjd åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Spanska åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Svenska åk 7 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Tyska åk 7 LÅ 12-13
Årskurs 8 
 Teknik 8 LÅ 12-13
 Bild åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Biologi åk 8 LÅ 12-13
 Engelska åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Franska åk 8 LÅ 12-13
 Fysik åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Geografi åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Historia åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Idrott och hälsa åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Kemi åk 8 LÅ 12-13
 Matematik åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Musik åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Religion åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Samhällskunskap åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Skriftlig rapport åk 8 LÅ 12-13
 Slöjd åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Spanska åk 8 LÅ 12-13
 Svenska åk 8 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Tyska åk 8 LÅ 12-13
Årskurs 9 
 Teknik åk 9 LÅ 12-13
 Bild åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Biologi åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Engelska åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Franska åk 9 LÅ 12-13
 Fysik åk 9 LÅ 12-13Denna kurs tillåter gäster.Denna kurs kräver en kursnyckel
 Geografi åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Hem- och konsumentkunskap åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Historia åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Idrott och hälsa åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Kemi åk 9 LÅ 12-13
 Konstnärlig rapport åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Matematik åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Musik åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Samhällskunskap åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Skriftlig rapport åk 9 Lå 12-13Denna kurs tillåter gäster.Denna kurs kräver en kursnyckel
 Slöjd åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Spanska åk 9 LÅ 12-13
 Svenska åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Teknik åk 9 LÅ 12-13Denna kurs kräver en kursnyckel
 Tyska åk 9 LÅ 12-13
Personalrummet 
 Mall för ämnes/klassrumSummering
 Betygsrutiner
 demo kursDenna kurs kräver en kursnyckel
 Moodle instruktionerDenna kurs kräver en kursnyckelSummering
Fritidshemmet 
Skolbiblioteket 
 SkolbiblioteketDenna kurs tillåter gäster.