• Den här mallen kan du importera och då får du alla de delar som ska vara med i kursen. När du väljer kursen ska du bara komma ihåg att bara ta med de böcker som du har behov av.

    Betygsbokens alla rubriker följer med automatiskt.
  • Denna kurs kräver en kursnyckel
    Här finns intruktioner för hur man hanterar vår digitala lärplattform, Moodle, utifrån vilken behörighet du har fått dig tilldelad.